Giao hàng toàn quốc
Thời gian giao hàng linh động từ 3 - 4 - 5 ngày tùy khu vực, đôi khi sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn. Mong Quý Khách hàng thông cảm và cố gắng đợi hàng giúp shop.
Chính sách đổi trả hàng
Sản phẩm được phép đổi hàng trong vòng 36h nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất (Yêu cầu: hình ảnh phần bị lỗi rõ nét, chi tiết và đầy đủ).
Giao hàng nhận tiền và kiểm kê đơn hàng
Được phép kiểm hàng trước khi thanh toán. Lưu ý: Trường hợp Quý Khách hàng đã nhận hàng về nhà, vui lòng quay video unbox đơn hàng trong tình trạng nguyên vẹn để có căn cứ xác thực đơn hàng gặp phải vấn đề, trường hợp không có video shop không thể hỗ trợ.
Đặt hàng online và kiểm tra đơn hàng vui lòng liên hệ
Hotline: 037 335 7405.

VERGENCY

Satisfy You - Happy Us.
23

ngày

23

giờ

59
phút
59
giây

Simple T-Shirt/Cream

VERGENCY

₫79,000 ₫300,000

Simple T-Shirt/Grey

VERGENCY

₫79,000 ₫300,000

Sune Slickster T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Shizu Donna T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Nob Don T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Jai Boss T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Dora Don T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Planet T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Verse T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Verse T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Vibrant T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Vibrant T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Esrev T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Esrev T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Snag T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Snag T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Rebel T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Rebel T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Opps T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Opps T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

One V T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

One V T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Meer T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Meer T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Honey T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Honey T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Grunge T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Grunge T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Funky T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Funky T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Flame T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Flame T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Enigma T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Enigma T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Emotional T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Emotional T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

$ T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

$ T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Spirit T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Spirit T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Kisses T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Kisses T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Hide Face T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Hide Face T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

020 Sport Line T-Shirt/White-Black

VERGENCY

Đã bán 1709

₫89,000 ₫390,000

019 Line T-Shirt/Gray-Black

VERGENCY

Đã bán 2106

₫89,000 ₫390,000

011 BlokeCore T-Shirt/White-Black

VERGENCY

Đã bán 1701

₫89,000 ₫390,000

011 BlokeCore T-Shirt/Gray-Black

VERGENCY

Đã bán 1909

₫89,000 ₫390,000

010 BlokeCore T-Shirt/White-Black

VERGENCY

Đã bán 2016

₫89,000 ₫390,000

010 BlokeCore T-Shirt/Gray-Black

VERGENCY

Đã bán 2232

₫89,000 ₫390,000

Danh mục ưu thích

Danh mục được nhiều khách hàng yêu thích

BEST SELLER.

PRODUCTS ARE SOLD OUT VERY QUICKLY.

Simple T-Shirt/Cream

VERGENCY

₫79,000 ₫300,000

Simple T-Shirt/Grey

VERGENCY

₫79,000 ₫300,000

Sune Slickster T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Shizu Donna T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Nob Don T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Jai Boss T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Dora Don T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Planet T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Verse T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Verse T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Vibrant T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Vibrant T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Esrev T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Esrev T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Snag T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Snag T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Rebel T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Rebel T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Opps T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Opps T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

One V T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

One V T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Meer T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Meer T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Honey T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Honey T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Grunge T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Grunge T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Funky T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Funky T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Flame T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Flame T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Enigma T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Enigma T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Emotional T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Emotional T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

$ T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

$ T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Spirit T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Spirit T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Kisses T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Kisses T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Hide Face T-Shirt/White

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

Hide Face T-Shirt/Black

VERGENCY

₫89,000 ₫440,000

020 Sport Line T-Shirt/White-Black

VERGENCY

Đã bán 1709

₫89,000 ₫390,000

019 Line T-Shirt/Gray-Black

VERGENCY

Đã bán 2106

₫89,000 ₫390,000

011 BlokeCore T-Shirt/White-Black

VERGENCY

Đã bán 1701

₫89,000 ₫390,000

011 BlokeCore T-Shirt/Gray-Black

VERGENCY

Đã bán 1909

₫89,000 ₫390,000

010 BlokeCore T-Shirt/White-Black

VERGENCY

Đã bán 2016

₫89,000 ₫390,000

010 BlokeCore T-Shirt/Gray-Black

VERGENCY

Đã bán 2232

₫89,000 ₫390,000

Thương hiệu

Thương hiệu nổi bật của chúng tôi